HISTORIA

Pinuksella on pitkä kokemus tietotekniikan ja toimistotuotteiden alalta. Pinus on laajentunut vuosien aikana asiakastarpeiden kehittyessä ja tietotekniikan tullessa yhä merkittävämmäksi osaksi yritysten toimintaedellytyksiä. Vahvat päämiessuhteet ja johtavien merkkien edustukset ovat vauhdittaneet yrityksen laajentumista. Pinus Oy toimi vuoteen 1998 asti Perbi Oy -nimellä. Perbi Oy aloitti toimintansa jo vuonna 1950 ja se keskittyi konttorikoneiden myyntiin ja huoltotoimintoihin. Tietotekniikan yleistyessä toiminta laajeni kattamaan myös henkilökohtaiset tietokoneet. Vuonna 2005 Turkulainen KS Personal Computer Oy osti koko liiketoiminnan ja yrityksen nimeksi muutettiin PC Pinus Oy. Nykyään yrityksellä on toimipisteet Turussa, Vantaalla, Jyväskylässä sekä Riikassa (Latvia) ja Vilnassa (Liettua).

Yhteistyössä