Digitalisaatio yrityksen kasvun kiihdyttäjänä –tapahtuma vakuutti osallistujat siitä, että neljäs teollinen vallankumous on totta. Digitaalisten teknologioiden lisäjoukkoina jyräävät tekoäly, teollinen internet, lisätty todellisuus ja robotisaatio. Nämä muutosvoimat eivät ole vain pysyviä, vaan kiihtyviä. Ilmiön kieltämisen tai odottelun sijasta yritysten tulisi nähdä nykyhetki tilaisuutena uuden liiketoiminnan luomiseen ja kasvattamiseen. Fredman Groupin esimerkki havainnollisti, miten perinteinen, Eskimo-tuotteista tunnettu perheyritys teki strategisen ympärikäännöksen: tuotekeskeisestä teollisuusyrityksestä tuli asiakaskokemuksen ohjaama digitaalinen palveluyritys.

Pelon tilalle toimintaa – vielä ehtii

DellEMC:n maajohtaja Mika Enberg esitteli Dell Technologiesin tutkimusta yritysten teknologisesta muutosvalmiudesta. Viime vuonna tehtyyn kyselyyn vastasi 4000 liiketoimintapäättäjää 12 eri toimialalta 16 maassa. Yli puolet vastanneista (52 %) oli nähnyt huomattavia muutoksia toimialallaan digitalisaation seurauksena, vaan he eivät tienneet, miltä oma yritys näyttää kolmen vuoden kuluttua. Lisäksi 78 % vastaajista uskoi, että digitaaliset start-upit uhkaavat heidän yrityksensä olemassaoloa. Usko oman yrityksen tulevaisuuteen ei ollut vahvaa: 45 % pelkäsi, ettei yritystä enää ole 3–5 vuoden kuluttua.

Pelkotilan sijaan huomio kannattaa siirtää siihen, mistä tarve muutokseen tulee. Tutkimuksen vastanneista 70 % katsoi muutostarpeen tulevan asiakkailta, siis asiakaskokemuksesta. Odotukset kohdistuivat entistä nopeampaan ja parempaan asiakaspalveluun. Ylintä johtoa muutostarpeen suunnannäyttäjänä piti vastanneista 34 %  ja IT-osastoa 29 %.

”Tutkimukseen vastanneista vain alle viidennes katsoi yrityksensä edustavan digitaalista liiketoimintaa. Vielä on siis aikaa digitalisoitua”, korosti Enberg. Lausuttua havainnollisti kuvio, jossa vuodesta 2000 vuoteen 2015 tietotekniikkaa hyödynnettiin liiketoiminnassa, mutta siitä eteenpäin IT:n luonne on muuttunut: aiemmasta mahdollistajasta on itsessään tullut liiketoimintaa.

Eskimokäännös nosti asiakkaat ja kumppanit keskiöön

Fredman Group Oy:n Digital Program Manager Elina Kiiski kertoi, miten perinteinen, vuodesta 1937 toiminut perheyritys teki strategiassaan eskimokäännöksen. Tuotteisiin ja tuotantoon keskittynyt teollisuusyritys muuntui digi- ja palveluliiketoimintayritykseksi, joka tavoittelee täydellistä keittiötä. Kajakin ylösalaisin kääntämisen sijaan koko liiketoiminnan luonne muuttui. ”Tavaroita asiakkaille kuljettavasta rahtilaivasta tuli kokemuksellinen risteilyalus, jota ohjaa asiakkaan mieltämä arvo”, kuvaili Kiiski. Strategian myötä kansainvälistymistavoitteita vahvistamaan vaihtui keväällä 2016 myös yrityksen nimi: Eskimo Finlandista tuli omistajiensa mukaan nimetty Fredman Group. Ammattilaiskeittiöt halutaan viedä digiaikaan esimerkiksi omavalvonta automatisoimalla, mikä merkitsee ajansäästöä ja ruokaturvallisuutta. Kuluttajille tehdään edelleen esimerkiksi elmukelmua ja suodatinpapereita, mutta Kiiskin mukaan ”kun ennen keskityttiin suodattamaan kahvia, nyt koko yritys suodattaa dataa”.

Yrityksen sisäinen muutos oli perinpohjainen. Uuden oppiminen ja rajojen rikkominen hävitti osastot ja organisaatiosiilot. Nyt tietotekniikka osallistuu käytännössä kaikkiin liiketoiminnan projekteihin. Tuotekategorioita supistettiin rajusti ja tuotemainonnan sijasta brändiviestintä nostettiin keskiöön kehittämällä omaa mediaa, jossa kuuluu asiakkaiden ääni. Asiakasarvon palvelemiseksi esimerkiksi markkinoinnin, viestinnän ja myynnin tulee olla yhtä ja kaikkien oivaltaa digitalisaation mahdollisuudet. Tämä luonnollisesti vaatii ymmärryksen avaamista, toisten töihin tutustumista ja paljon koulutusta.

Asiakkaiden lisäksi uusi strategia nosti myös kumppanit keskiöön. Uutta on mahdollista kokeilla myös perinteisessä ajattelussa kilpailijoiksi koettujen toimijoiden kanssa. ”Tavoitteena on aiempaa rikkaampi tiedonjako avokeittiössä. Vain kymmenisen prosenttia tiedosta on sellaista, mitä ei voi jakaa ulospäin”, kuvaili Kiiski. Hän kertoi Fredman Groupin edellyttävän kumppaneiltaan etenkin toimintamallin omaksumista ja muutosvalmiutta.

Huomio tietosuojaan ja tietoturvaan

Tietotekniikan asiantuntija, tietokirjailija Petteri Järvinen muistutti kaikkia organisaatioita koskevan EU:n tietosuoja-asetus GDPR:n tulevan voimaan 25.5.2018. Se on pian ja valmistautumisella on todella kiire, etenkin, ellei yrityksessä ole noudatettu henkilötietolakia. Vaikka olisikin, prosessien, tietojen dokumentoinnin ja henkilökunnan ohjeistamisen suhteen on tehtävä töitä, sillä yrityksen on jatkossa pystyttävä osoittamaan toimivansa asetuksen vaatimalla tavalla. Pelkkä lain noudattaminen ei riitä.

Järvinen totesi asetuksen teettävän yrityksissä rutkasti työtä, jolle ei löydy maksavaa asiakasta. Ammatillisia hyötyjiä ovat ainakin juristit. Toisaalta kun kuluttajat saavat aiempaa paremmin tietää, mitä tietoja heistä on tallennettu ja myös määrätä itseään koskevista tiedoista, luottamus voi tukea yritysten kasvua. ”Asetus on annettu tulevan kehityksen hallitsemiseksi. Data kun on uusi öljy”, kuvaili Järvinen.

Digitalisaatio kaikkineen vaatii tietosuojan ja tietoturvan kuntoon virittämistä. ”Tietoturva on kansallinen tehtävä, sillä olemme täysin riippuvaisia tietotekniikasta, teollisesta internetistä ja tietoturvallisuudesta”, korosti Järvinen.

Digitalisaatio yritysten kasvun kiihdyttäjänä –tapahtuman 7.9.2017 järjestivät  PC Pinus Oy, Dell Finland Oy, Turun kauppakamari, Turun yrittäjät sekä Teknologiateollisuus ry

Lue lisää tietosuoja-asetuksesta

 

Yhteistyössä