ESITYS- JA KOKOUSTEKNIIKKA:

Pinuksella on pitkäaikainen kokemus koulujen opetustilojen ja yrityksien neuvottelutilojen, sekä asiakastilojen AV-toteutuksista. Esitystekniikan ratkaisumme koostuvat; infojärjestelmistä, kokoustilojen varausjärjestelmistä, opetustilojen sekä neuvottelutilojen ääni- ja kuvaratkaisuista. Hyvin suunniteltu ja rakennettu neuvottelutila antaa puitteet toimivalle ja laadukkaalle esitykselle. Palavereiden ja esitysten aloittaminen, sekä erilaisten päätelaitteiden liittäminen ja käyttäminen tulee tapahtua helposti ja nopeasti huomioiden myös ulkopuoliset osallistujat.

Nykyaikaisessa kokoustilassa huomioidaan laitteiden käytettävyys, toiminnallisuus sekä myös langattoman esittämisen edut. Tärkeää on myös kosketusnäyttöjen tuoma digitaalisuuden hyödyntäminen, joka mahdollistaa palaverissa käsiteltyjen asioiden dokumentoinnin ja nopean jatkokäsittelyn tehostaen prosessien läpivientiaikaa. Tämän päivän esitystekniikan ratkaisujen tulee tukea myös mobiilikäyttäjiä. Toimivat kokous- ja videoneuvottelujärjestelmät saavat yhä suuremman merkityksen, joiden avulla voidaan säästää matkakuluissa myös huomioiden vihreät arvot.

Siisti neuvottelutila on yrityksesi käyntikortti!

 

Yhteistyössä