PROJEKTOINTI

Pinuksen projektointipalvelut pitää sisällään monipuolisen kokonaisuuden erilaisia osa-alueita joista Asiakas voi valita tarvitsemansa komponentit tarpeiden mukaisesti. Projektoinnin pääosa-alueet ovat: 

-    Järjestelmien toteutukset ja käyttöönotot
-    Migraatiot ja järjestelmien päivitykset
-    Projektinhallinta
-    Transitioprojektit

Pinus soveltaa projektimallia jossa määritellään eri työvaiheet, aikataulutetaan projekti, määritellään tarvittavat resurssit ja tehdään riskianalyysi. Tämän mallin avulla projektin kustannukset saadaan määriteltyä mahdollisimman tarkasti ja näin kulut pysyvät järkevällä ja ennakkoon sovitulla tasolla.   

Yhteistyössä